UniqueBrands
HAYDİ, YOLA ÇIKALIM! EN

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, Unıque Brands Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Unıque Brands”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Unıque Brands’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK'da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan "Veri Sorumlusu" tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?
Veri Kategorisiİşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik VerisiAdınız, soyadınız
İletişim VerisiE-posta adresiniz, Cep telefonu numaranız, Sabit telefon numaranız, Adres tipi, İl ve ilçe, semt/mahalle adı, Cadde adı, Sokak adı, Bina no., Bina adı, Daire no., Adres açıklaması
  • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Unıque Brands olarak kişisel verilerinizi,

birlikte dijital yollarla (KVKK'da "otomatik olan" yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmüş olması, sözleşme tarafı olan sizlerle gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi ve bu sözleşmelerin uygulanabilmesi hukuki sebeplerinin yanı sıra gerekmesi halinde açık rızanıza başvurmak suretiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Unıque Brands olarak https://www.uniquebrands.com.tr isimli internet sitemize yaptığınız başvuru kapsamında;

  • https://www.uniquebrands.com.tr uzantılı internet sitesinde yer alan Markalar/Ünlüler için doldurmuş olduğunuz başvuru formu neticesinde size geri dönüş sağlanabilmesi,
  • Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik hukuk süreçlerinin yürütülmesi (Örneğin, yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde bilgilerinizi ilgili talebin yerine getirilebilmesi için işlemekteyiz.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

  • Şirket süreçlerimizin devamlılığının sağlanması, organizasyonel gerekliliklerimizin yerine getirilebilmesi, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iştiraklerimize,
  • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK'nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.